Trivia

Jeff Bridges

Jeff Bridges (°1949)
Bridges at an event for The Giver in 2014.
By Tristan Loper, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62734022

Before asking out wife-to-be Susan Geston while shooting Rancho Deluxe (1975) on location in Montana, Jeff snapped a photo of her just before having his proposal abruptly declined. Thereafter, the happily married man carried the photo as a reminder of that brush-off.

Voordat hij zijn aanstaande vrouw Susan Geston ten huwelijk vroeg tijdens de opnames van Rancho Deluxe (1975) op locatie in Montana, nam Jeff een foto van haar vlak voordat zijn aanzoek abrupt werd afgewezen. Daarna droeg de gelukkig getrouwde man de foto bij zich als herinnering aan die afwijzing.