Trivia

Judy Garland

Judy Garland (1922-1969)
Judy in 1941

Garland’s dood werd toegeschreven aan een “onvoorzichtige zelfdosis Seconal”. Haar begrafenis werd gehouden in Manhattan op 27 juni 1969, in het Frank E. Campbell uitvaartcentrum op Madison Ave. en 81st St. Meer dan 22.000 mensen liepen binnen 24 uur langs haar open kist. Daarna werd haar lichaam meer dan een jaar lang opgeslagen in een tijdelijke crypte omdat niemand had betaald om haar lichaam naar een permanente rustplaats te verhuizen. Liza Minnelli was naar verluidt in de veronderstelling dat Mickey Deans de nodige regelingen had getroffen, maar Deans beweerde geen geld te hebben. Liza nam de taak op zich om geld in te zamelen om haar moeder fatsoenlijk te laten begraven op Ferncliff Cemetery in Hartsdale, New York.

Garland’s death was attributed to an “incautious self-overdosage of Seconal.” Her funeral was held in Manhattan on June 27, 1969, at the Frank E. Campbell funeral home at Madison Ave. and 81st St. Over 22,000 people filed past her open coffin in 24 hours. Afterward, her body was stored in a temporary crypt for more than a year because no one had paid to move her body to a permanent resting spot. Liza Minnelli was reportedly under the impression that Mickey Deans had made the necessary arrangements, but Deans claimed to have no money. Liza took on the task of raising the funds to have her mother properly buried at Ferncliff Cemetery in Hartsdale, New York.