Filmposters

Ten cents a dance

Ten Cents a Dance” is niet alleen een liedje; het is ook de titel van een Amerikaanse pre-Code romantische dramafilm uit 1931, geregisseerd door Lionel Barrymore. In de film spelen Barbara Stanwyck in een van haar vroege rollen en Ricardo Cortez.
De film verkent thema’s als sociale klasse, romantiek en moraal en weerspiegelt de uitdagingen waarmee vrouwen uit de arbeidersklasse tijdens de Grote Depressie te maken kregen. “Ten Cents a Dance” valt op door de openhartige weergave van de strijd van de vrouwelijke hoofdpersoon en haar verlangen naar een beter leven.

Ten Cents a Dance” is not just a song; it’s also the title of a 1931 American pre-Code romantic drama film directed by Lionel Barrymore. The film stars Barbara Stanwyck in one of her early roles and Ricardo Cortez.
The film explores themes of social class, romance, and morality, and it reflects the challenges faced by working-class women during the Great Depression. “Ten Cents a Dance” is notable for its frank portrayal of the struggles of the female protagonist and her desire for a better life.