Filmposters

Jezebel

“Jezebel” is a 1938 American romantic drama film directed by William Wyler. It stars Bette Davis in the leading role, alongside Henry Fonda, George Brent, and Margaret Lindsay. The film is set in the antebellum South and tells the story of a headstrong young woman named Julie Marsden, played by Bette Davis, who defies social conventions and traditions in New Orleans, leading to a series of dramatic events.
Bette Davis won the Academy Award for Best Actress for her role in “Jezebel.” The film is notable for its exploration of themes related to society and morality in the pre-Civil War American South. It is considered one of the classic films of its era and is often remembered for Bette Davis’s powerful performance.

“Jezebel” is een Amerikaanse romantische dramafilm uit 1938 geregisseerd door William Wyler. Bette Davis speelt de hoofdrol, naast Henry Fonda, George Brent en Margaret Lindsay. De film speelt zich af in het Zuiden en vertelt het verhaal van een eigenzinnige jonge vrouw genaamd Julie Marsden, gespeeld door Bette Davis, die de sociale conventies en tradities in New Orleans trotseert, wat leidt tot een reeks dramatische gebeurtenissen.
Bette Davis won de Academy Award voor Beste Actrice voor haar rol in “Jezebel”. De film is opmerkelijk vanwege de verkenning van thema’s met betrekking tot de samenleving en moraliteit in het Amerikaanse Zuiden van voor de Burgeroorlog. De film wordt beschouwd als een van de klassieke films uit die tijd en wordt vaak herinnerd vanwege de krachtige prestatie van Bette Davis.