Filmposters

Belle de Jour

Belle de Jour” is a famous 1967 French film directed by Luis Buñuel. The lead role is played by Catherine Deneuve. Based on Joseph Kessel’s novel of the same name, the film tells the story of a young housewife, Séverine Serizy, who becomes bored in her marriage and begins working in a brothel. The film explores themes of sexuality, desire and dreams.
The title “Belle de Jour” refers to the French saying “belle de jour,” which translates to “beautiful during the day.” It is a play on words suggesting that Séverine leads her secret life as a prostitute while being seen as a neat housewife during the day.
The film is often praised for its surreal and provocative style, as well as Catherine Deneuve’s performance. It is a classic of French cinema and has had a lasting impact on film history.

Belle de Jour” is een bekende Franse film uit 1967, geregisseerd door Luis Buñuel. De hoofdrol wordt gespeeld door Catherine Deneuve. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Joseph Kessel en vertelt het verhaal van een jonge huisvrouw, Séverine Serizy, die zich verveelt in haar huwelijk en begint te werken in een bordeel. De film exploreert thema’s van seksualiteit, verlangen en dromen.
De titel “Belle de Jour” verwijst naar het Franse gezegde “belle de jour,” wat zich vertaalt naar “mooi overdag.” Het is een woordspeling die suggereert dat Séverine haar geheime leven leidt als prostituee terwijl ze overdag als een keurige huisvrouw wordt gezien.
De film wordt vaak geprezen vanwege zijn surrealistische en provocerende stijl, evenals het optreden van Catherine Deneuve. Het is een klassieker in de Franse cinema en heeft een blijvende invloed gehad op de filmgeschiedenis.