Filmposters

Lady Godiva

Lady Godiva of Coventry (1955) is an American Technicolor historical drama film directed by Arthur Lubin. It stars Maureen O’Hara in the title role as Lady Godiva, an Anglo-Saxon noblewoman who, according to legend, rode naked through the streets of Coventry to persuade her husband, Leofric, Earl of Mercia, to lower the heavy taxes he had imposed on the city’s inhabitants.
The film is based on the legend of Lady Godiva, which has been retold and embellished over the centuries. The historical accuracy of the legend is debated, but the story of Lady Godiva has become a symbol of female empowerment and the fight against oppression.

Lady Godiva of Coventry (1955) is een Amerikaanse Technicolor historische dramafilm geregisseerd door Arthur Lubin. Maureen O’Hara speelt de titelrol van Lady Godiva, een Angelsaksische edelvrouw die volgens de legende naakt door de straten van Coventry reed om haar man, Leofric, graaf van Mercia, over te halen de zware belastingen die hij de inwoners van de stad had opgelegd, te verlagen.
De film is gebaseerd op de legende van Lady Godiva, die door de eeuwen heen is naverteld en opgesmukt. Over de historische juistheid van de legende wordt gediscussieerd, maar het verhaal van Lady Godiva is een symbool geworden van vrouwenemancipatie en de strijd tegen onderdrukking.