Trivia

Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida (1927-2023)

Ze was een succesvolle fotojournaliste en haalde de wereldpers door een exclusief interview met Fidel Castro te verkrijgen.

She was a successful photojournalist and scooped the world’s press by obtaining an exclusive interview with Fidel Castro.