Filmposters

Desire me

“Desire Me” is a 1947 American drama film starring Greer Garson and Robert Mitchum. The plot revolves around a woman, Marise, who believes her husband died in a POW camp. A friend of her husband delivers the news and eventually they fall in love. However, things get complicated when Marise’s husband returns home unexpectedly.
The film explores themes of love, loss, and the complexities of relationships.

“Desire Me” is een Amerikaanse dramafilm uit 1947 met Greer Garson en Robert Mitchum in de hoofdrollen. De plot draait om een vrouw, Marise, die gelooft dat haar man is gestorven in een krijgsgevangenenkamp. Een vriend van haar man brengt het nieuws en uiteindelijk worden ze verliefd. De zaken worden echter gecompliceerd wanneer Marises man onverwacht terugkeert naar huis.
De film verkent thema’s als liefde, verlies en de complexiteit van relaties.