Trivia

Claudette Colbert

Claudette Colbert (1903-1996)

Most shots of her in her films were of her left profile. She considered her left side to be her best and only rarely allowed full face or right profile shots; an injury to her nose had created a bump on the right. Once an entire set had to be rebuilt so she would not have to show her right side, resulting in some cameramen calling the right side of her face “the dark side of the moon”.

De meeste opnamen van haar in haar films waren van haar linkerprofiel. Ze beschouwde haar linkerkant als haar beste kant en stond slechts zelden opnames van haar volledige gezicht of rechterprofiel toe; een verwonding aan haar neus had een bobbel aan de rechterkant gecreëerd. Er moest eens een hele set worden verbouwd zodat ze haar rechterkant niet hoefde te laten zien, wat ertoe leidde dat sommige cameramannen de rechterkant van haar gezicht “de donkere kant van de maan” noemden.