Trivia

Brigitte Bardot

Brigitte Bardot (°1934)
Brigitte Bardot in The Novices (1970)

When she discovered she had breast cancer, she first refused treatment believing this was her fate. It was her fellow actress and friend Marina Vlady who flew to her residence at Saint Tropez and convinced her to begin treatment.

Toen ze ontdekte dat ze borstkanker had, weigerde ze eerst een behandeling omdat ze dacht dat dit haar lot was. Het was haar collega-actrice en vriendin Marina Vlady die naar haar woonplaats Saint Tropez vloog en haar overtuigde om met de behandeling te beginnen.