Trivia

Greta Garbo

Greta Garbo (1905-1990)
Greta Garbo in the early 1930s

Hoewel men dacht dat ze als invalide leefde in haar post-Hollywood carrière, is dit onjuist. Ze was een echte jetsetter en reisde met internationale tycoons en socialites. In de jaren 1970 reisde ze minder en werd ze steeds excentrieker, hoewel ze nog steeds dagelijks wandelingen door Central Park maakte met goede vrienden en wandelaars. Aan het eind van de jaren 1980 verminderde haar gezondheid haar mobiliteit. In haar laatste jaar was het haar familie die voor haar zorgde, onder andere door haar naar dialysebehandelingen te brengen. Ze stierf met hen aan haar zijde.

Although it was believed that she lived as an invalid in her post-Hollywood career, this is incorrect. She was a real jet setter, traveling with international tycoons and socialites. In the 1970s she traveled less and grew more and more eccentric, although she still took daily walks through Central Park with close friends and walkers. In the late 1980s failing health decreased her mobility. In her final year it was her family that cared for her, including taking her to dialysis treatments. She died with them by her side.