Foto's

Bette Davis

Bette Davis (1908-1989)

Bette Davis was a highly acclaimed American actress known for her outstanding contributions to the film industry. She was born on April 5, 1908, in Lowell, Massachusetts, and passed away on October 6, 1989, in Neuilly-sur-Seine, France. Davis had a career that spanned several decades and left an indelible mark on Hollywood.

Some key points about Bette Davis:

Early Career: Bette Davis began her acting career in theater before making her way to Hollywood in the early 1930s.

Breakthrough Role: She gained widespread recognition for her role in “Of Human Bondage” (1934), which earned her an Academy Award nomination for Best Actress.

Oscar Wins: Davis won two Academy Awards for Best Actress during her career. The first was for her role in “Dangerous” (1935), and the second was for “Jezebel” (1938).

Feud with Warner Bros.: Davis had a famous feud with Warner Bros., her home studio, over the quality of her film roles and the roles she was being offered. She took her grievances to court but ultimately lost the legal battle.

Iconic Roles: Davis is remembered for her powerful and versatile performances in a wide range of films, including “All About Eve” (1950), “Whatever Happened to Baby Jane?” (1962), and “Now, Voyager” (1942).

Versatility: She was known for her ability to play a variety of roles, from strong and independent women to vulnerable and complex characters.

Acclaimed Career: Bette Davis received numerous accolades and nominations throughout her career, including ten Academy Award nominations.

Personal Life: She was married four times and had three children. Davis was known for her outspoken and strong-willed personality both on and off the screen.

Legacy: Bette Davis is considered one of the greatest actresses in the history of American cinema. She paved the way for strong, complex female characters in Hollywood and left an indelible mark on the industry.

Quotes: She is often quoted for her famous line, “Fasten your seatbelts, it’s going to be a bumpy night,” from “All About Eve.”

Bette Davis’s contributions to film and her enduring legacy continue to be celebrated by film enthusiasts and historians. Her work in classic films remains a source of inspiration for actors and filmmakers to this day.

 

Bette Davis was een veelgeprezen Amerikaanse actrice die bekend stond om haar uitstekende bijdragen aan de filmindustrie. Ze werd geboren op 5 april 1908 in Lowell, Massachusetts, en overleed op 6 oktober 1989 in Neuilly-sur-Seine, Frankrijk. Davis had een carrière die meerdere decennia besloeg en een onuitwisbare stempel op Hollywood drukte.

Enkele belangrijke punten over Bette Davis:

Vroege carrière: Bette Davis begon haar acteercarrière in het theater voordat ze in de vroege jaren 1930 haar weg naar Hollywood vond.

Doorbraakrol: Ze kreeg wijdverspreide erkenning voor haar rol in “Of Human Bondage” (1934), die haar een Academy Award nominatie voor Beste Actrice opleverde.

Oscar-overwinningen: Davis won tijdens haar carrière twee Academy Awards voor Beste Actrice. De eerste was voor haar rol in “Dangerous” (1935) en de tweede was voor “Jezebel” (1938).

Vete met Warner Bros: Davis had een beroemde vete met Warner Bros, haar thuisstudio, over de kwaliteit van haar filmrollen en de rollen die ze aangeboden kreeg. Ze stapte met haar grieven naar de rechtbank maar verloor uiteindelijk de juridische strijd.

Iconische rollen: Davis wordt herinnerd voor haar krachtige en veelzijdige optredens in een groot aantal films, waaronder “All About Eve” (1950), “Whatever Happened to Baby Jane?” (1962) en “Now” (1962). (1962) en “Now, Voyager” (1942).

Veelzijdigheid: Ze stond bekend om haar vermogen om verschillende rollen te spelen, van sterke en onafhankelijke vrouwen tot kwetsbare en complexe personages.

Geprezen carrière: Bette Davis ontving talloze onderscheidingen en nominaties tijdens haar carrière, waaronder tien Academy Award nominaties.

Persoonlijk leven: Ze was vier keer getrouwd en had drie kinderen. Davis stond bekend om haar uitgesproken en eigenzinnige persoonlijkheid zowel op als buiten het scherm.

Erfenis: Bette Davis wordt beschouwd als een van de grootste actrices in de geschiedenis van de Amerikaanse film. Ze maakte de weg vrij voor sterke, complexe vrouwelijke personages in Hollywood en drukte een onuitwisbare stempel op de industrie.

Citaten: Ze wordt vaak geciteerd voor haar beroemde zin “Fasten your seatbelts, it’s going to be a bumpy night” uit “All About Eve”.

Bette Davis’ bijdragen aan de film en haar blijvende nalatenschap worden nog steeds gevierd door filmliefhebbers en historici. Haar werk in klassieke films blijft tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie voor acteurs en filmmakers.