Trivia

Philippe Noiret

Philippe Noiret (1930-2006)

Nadat hij drie keer was gezakt voor zijn baccalaureaatsexamen (het middelbare schooldiploma in Frankrijk), besloot hij theater te gaan studeren.

After failing three times to pass his baccalaureate (the secondary school diploma in France) exams, he decided to study theater.