Trivia

Nicole Kidman

Nicole Kidman (°1967)

Ze redde Hugh Jackman van een giftige schorpioen op de set van Australia (2008). Terwijl ze op het punt stond om naar Hugh toe te gaan, merkte ze dat de giftige schorpioen langs zijn been omhoog kroop. Ze zei kalm tegen hem dat hij niet moest bewegen en hurkte neer, schepte de spinachtige in haar hoed en liep naar het bos om hem vrij te laten. Iedereen applaudisseerde, maar er werd haar gevraagd waarom ze er niet gewoon op had gestampt. Ze zei: ‘Ik zou nooit een dier doden. Elk wezen hier heeft zijn doel. Deze hoorde gewoon niet in Hugh’s tas!'”.

She saved Hugh Jackman from a poisonous scorpion on the set of Australia (2008). While she was about to join Hugh, she noticed the poisonous scorpion crawling up his leg. She calmly told him not to move and squatted down, scooped the arachnid into her hat and walked over to the woods and released it. Everyone applauded but was asked why she hadn’t just stomped on it. She said, ‘I would never kill an animal. Every creature here has its purpose. This one just didn’t belong in Hugh’s bag!'”.