Trivia

Grace Kelly (1929-1982)

Grace Kelly (1929-1982)

Het verkeersongeval dat tot haar dood leidde, werd blijkbaar veroorzaakt door een beroerte die ze kreeg tijdens het rijden.

The road accident which led to her death was apparently caused by a stroke she suffered while driving.